Новости

ПРОТОКОЛ (ОСББ 26.08.16)

ПРОТОКОЛ №1

Установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

«вул. Миколи Закревського, буд. 42-А»,

розташованого за адресою: 02222, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 42-А

 

м. Київ

дата проведення: 26 серпня 2016 року

дата складання: 27 серпня 2016 року

 

І ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

На установчих зборах взяли участь співвласники — власники житлових приміщень (квартир), нежитлових приміщень будинку за адресою: 02222, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 42-А.

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ___. Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: ______ м .

У голосуванні на зборах 26.08.2016 р. взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___ (_______) особи, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею _____ м2 .

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___ (_________) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею ___ м2.

Разом у голосуванні на Установчих зборах співвласників багатоквартирного будинку взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ____ (_____) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею ___ м2 що складає ___ % у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень розташованих у багатоквартирному будинку.

Установчі збори співвласників правомочні, якщо на них присутні більше п’ятдесяти відсотків власників. Отже, Установчі збори співвласників є правомочними.

 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Організаційні питання проведення зборів.
  2. Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі — об’єднання) та затвердження його назви.
  3. Затвердження Статуту об’єднання.
  4. Вибори органів управління (Правління, Ревізійна комісія).
  5. Уповноваження особи щодо державної реєстрації об’єднання.

 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

 

  1. Слухали: Організаційні питання проведення зборів.

Виступили: Представник ініціативної групи по створенню об’єднання _________ поінформувала присутніх про роботу, яку провела ініціативна група з підготовки установчих зборів.

У зв’язку з необхідністю обрання голови установчих зборів, секретаря та голови лічильної комісії, запропонувала обрати головою установчих зборів ____________, секретарем _____________, головою Лічильної комісії _____________.

_________ поінформувала присутніх про порядок голосування на установчих зборах: рішення приймаються шляхом поіменного голосування. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Прийняте рішення фіксується в протоколі та додатково оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у під кожним питанням порядку у табличці із зазначенням результату голосування («за», «проти»). По всіх питаннях порядку денного рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Співвласники повідомляються про прийнятті рішення письмово під розписку або шляхом відправлення повідомлення рекомендованим листом на адресу проживання, а також додатково шляхом розміщення повідомлення його тексту в місцях загального користування будинку.

 

Голосування на зборах щодо першого питання порядку денного:

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо першого питання порядку денного: Організаційні питання проведення зборів.

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

 

 

Підсумки голосування по питанню №1 порядку денного (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування):

 

«за»      – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«проти»           – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

 

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головою установчих зборів ___________, секретарем ___________, головою Лічильної комісії ______________. Затвердити регламент проведення Установчих зборів щодо створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Рішення приймаються шляхом поіменного голосування. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Прийняте рішення фіксується в протоколі та додатково оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у під кожним питанням порядку у табличці із зазначенням результату голосування («за», «проти»). По всіх питаннях порядку денного рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Співвласники повідомляються про прийнятті рішення письмово під розписку або шляхом відправлення повідомлення рекомендованим листом на адресу проживання, а також додатково шляхом розміщення повідомлення його тексту в місцях загального користування будинку.

 

  1. Слухали: Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі — об’єднання) та затвердження його назви.

Виступили: Представник ініціативної групи _______________ з інформацією про суть і призначення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Представник ініціативної групи запропонувала створити в багатоквартирному будинку за адресою: 02222, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 42-А, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердити його назву «вул. Миколи Закревського, буд. 42-А».

 

Голосування на зборах щодо другого питання порядку денного:

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

 

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо другого питання порядку денного:

Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі — об’єднання) та затвердження його назви.

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

 

Підсумки голосування по питанню №2 порядку денного (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування):

 

«за»      – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«проти»           – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

 

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку № 42-А на вулиці Миколи Закревського у м. Києві та затвердити назву Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «вул. Миколи Закревського, буд. 42-А».

 

  1. Слухали: Затвердження Статуту об’єднання.

Виступили: Представник ініціативної групи ____________________ з інформацією про підготовлену редакцію проекту Статуту Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «вул. Миколи Закревського, буд. 42-А». Запропонувала затвердити Статут об’єднання в запропонованій редакції, доручити підписати Статут об’єднання в запропонованій редакції головуючому на Зборах ______________ .

 

Голосування на зборах щодо третього питання порядку денного:

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо третього питання порядку денного:

Затвердження Статуту об’єднання.

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

 

Підсумки голосування по питанню №3 порядку денного (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування):

 

«за»      – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«проти»           – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

 

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Затвердити Статут Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «вул. Миколи Закревського, буд. 42-А» у редакції, запропонованій ініціативною групою зі скликання установчих зборів. Доручити підписати Статут об’єднання в запропонованій редакції головуючому на  Зборах ____________________________.

 

  1. Слухали: Вибори органів управління (Правління, Ревізійна комісія).

Виступили: Представник ініціативної групи _____________  — з пропозиціями обрати кількісний та особистий склад правління об’єднання у кількості 3 особи, персонально: _________, ____________, ___________________ :

— з пропозиціями обрати кількісний та особистий склад ревізійної комісії (ревізора) об’єднання у кількості 1 особа, персонально: ____________.

 

Голосування на зборах щодо четвертого питання порядку денного:

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо четвертого питання порядку денного:

Вибори органів управління (Правління, Ревізійна комісія).

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

 

Підсумки голосування по питанню №4 порядку денного (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування):

 

«за»      – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«проти»           – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

 

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Обрати правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку на вул. Миколи Закревського, буд. 42-А, у м. Києві у кількості 3 особи, персонально: _________, _________ , ______.

Обрати ревізійну комісію(ревізора) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку на вул. Миколи Закревського, буд. 42-А у м. Києві у кількості 1 особа, персонально: _______ .

 

  1. Слухали: Надання повноважень представнику Установчих зборів щодо державної реєстрації об’єднання.

Виступили: ______________ з пропозицією уповноважити ________________  подати документи, необхідні для державної реєстрації Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «вул. Миколи Закревського, буд. 42-А» до відповідних державних органів.

 

Голосування на зборах щодо п’ятого питання порядку денного:

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

 

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо п’ятого питання порядку денного:

Уповноваження особи щодо державної реєстрації об’єднання.

 

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки

Підсумки голосування по питанню №5 порядку денного (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування):

 

«за»      – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«проти»           – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

 

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Уповноважити _____________________________ подати документи, необхідні для державної реєстрації Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «вул. Миколи Закревського, буд. 42-А» до відповідних державних органів.

 

 

Голова установчих зборів    ________ / ___________

 

Секретар зборів                    _________ / ___________

 

Голова лічильної комісії     ________ / ___________

 

Search